Wijzig tekstgrootte

Gebouw
De Maurice Maeterlinckschool is in 1968 gebouwd door de toenmalige Stichting Revalidatiecentrum Delft e.o., waaronder de school destijds ressorteerde. Sinds 1991 heeft Sophia Revalidatie het juridisch eigendom van het gebouw. Dit als gevolg van de fusie van het Revalidatiecentrum Delft met het Revalidatiecentrum Den Haag.

Het onderhoud van het schoolgebouw laten we uitvoeren volgens het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2008-2015. In 2008 is een belangrijk onderdeel van dit MJOP uitgevoerd: de tweede fase van het project ‘Aanpassing Huisvesting Maurice Maeterlinckschool’. In 2006 realiseerden we met de bouw van een nieuwe vleugel de eerste fase. In 2008 werd de oudbouw volledig gerenoveerd en qua kleurenplan en materiaalgebruik afgestemd op de nieuwbouw.

Terrein
Samen met de gebouwrenovatie voerden we in 2008 een grootschalig terreinplan uit. Een projectteam ontwikkelde hiervoor samen met de Johan Cruyff Foundation een ambitieus en kostbaar plan. Het projectteam werd aangevoerd door de voorzitter van de oudervereniging en bestond uit medewerkers van de Maurice Maeterlinckschool en Sophia Revalidatie Delft. We realiseerden een scala aan aangepaste, kindvriendelijke en uitdagende sport-, speel- en leervoorzieningen. Het geheel staat nu op een voor de doelgroep laagdrempelig en toegankelijk terrein. Het Cruyff Court Maurice Maeterlinck vormt het exclusieve hart. Het is namelijk het eerste aangepaste Cruyff Court in Nederland.


Zoeken