Nieuws

 • Schoolplan tot en met 2020 gereed 09-01-2017

  ‘Maurice Maeterlinckschool bouwt aan talent!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. Lees meer...  

 • Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ 19-12-2016

  Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

  Lees meer...  
 • Keurmerk EKEP voor Maurice Maeterlinckschool en Sophia Revalidatie afd. Kinderen Delft. 29-11-2016

  In de eerste week van november is bekendgemaakt dat de Maurice Maeterlinckschool en Sophia Revalidatie afd. kinderen Delft het keurmerk EKEP verdient. Een mooi moment dat aansluit op het behalen van het CIIO-Certificaat waarmee Responz voldoet aan de KSO-norm ( Kwaliteit Speciaal Onderwijs) en het HKZ-certificaat (medisch specialistische revalidatiezorg). Verschillende medewerkers van de school en van Sophia Revalidatie Delft en ouders hebben een vragenlijst ingevuld rond EKEP, dat staat voor Eén Kind Eén Plan. De vragenlijst was bedoeld als nulmeting om te bepalen of wij voor het landelijk keurmerk in aanmerking komen. Ja dus, een prachtig resultaat!

  Lees meer...  
 • De Raad van Elluf is gekozen en ziet uit naar het grote Carnavalsfeest. 30-11-2016

  Sommige kinderen met een ietwat gespannen gezichtje en een beetje zenuwachtig ......"zal ik gekozen worden voor in de Raad van Elluf" ging het vast door de hoofdjes heen! Thea trok 11 namen van kinderen uit "de hoge hoed", die in de Raad van Elluf mochten....spannend!
  Eén voor één werden ze bekend, uiteindelijk werden het: 

  Lees meer...


Ga naar het nieuwsoverzicht

Introductiefilm

Maurice Maeterlinckschool presentatie

Maurice Maeterlinckschool presentatie.
De school in beeld

Thema

Bijzonder onderwijs Maurice Maeterlinckschool

PASSEND SPECIAAL ONDERWIJS met ZORG


 
ontwikkeld door resultaatgenieters.nl