Wijzig tekstgrootte

OMMD staat voor Oudervereniging Maurice Maeterlinckschool Delft. Daarvan zijn ouders, na inschrijving van de leerling, automatisch lid. De OMMD stelt zich ten doel:
•    Activiteiten te organiseren en/of ondersteunen die geheel ten goede komen aan de leerlingen;
•    Het versterken van het contact school-ouders door het instellen van klassenouders en het houden van koffieochtenden (zie de jaarkalender).

Het bestuur van de OMMD bestaat uit Mandy Lakerveld (voorzitster), Nicole van der Vet, Anja Nauta, Mirjam Elkhuizen en Leonie v.d. Quast.
Het OMMD bestuur vergadert een aantal keren per jaar met een lid uit het Managementteam.Klassenouder
De klassenouder ondersteunt de contacten tussen het klassenteam en de ouders van de leerlingen uit de klas. De klassenouder is betrokken bij het organiseren van het vervoer, bijvoorbeeld bij excursies. Een profielschets ‘klassenouders’ is aan te vragen via het OMMD-secretariaat. De OMMD vraagt voor haar activiteiten een vrijwillige bijdrage van € 25,-. per schooljaar. Ouders ontvangen automatisch een uitnodiging voor betaling. De OMMD legt op de eerste informatieavond van elk schooljaar verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage.Het adres van het OMMD-secretariaat:
Maurice Maeterlinckschool
t.a.v. secretariaat OMMD
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft

mmschool-2014-17.jpg

Zoeken