Wijzig tekstgrootte

De Medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en meebeslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Naast drie medewerkers zitten in de raad ook drie ouders. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet Medezeggenschap Scholen. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig met directie en bestuur de ontwikkelingen op school. De raad vergadert maximaal vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie wenst, dan kunt u zich melden bij een van de leden van de MR.

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding
:
Frans Bosboom
Xandra Thiele
Robert Wong


Schoolteam
Martine Brunt
Saskia Banens
Marion Elshof


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Oudergeleding
Esther Alblas (De Keerkring)
Vacature (De Witte Vogel) 
Robert Wong (Maurice Maeterlinckschool)


Schoolteam
Fleur Klaver (De Keerkring)
Tom Trommel (De Witte Vogel) 
Marijn Lasthuizen (Maurice Maeterlinckschool, voorzitter)
Corrie Mechelse (Maurice maeterlinckschool, secretariaat GMR)

 

mmschool-2014-27.jpg

Zoeken