Wijzig tekstgrootte

De Medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en meebeslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Naast drie medewerkers zitten in de raad ook drie ouders. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet Medezeggenschap Scholen. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig met directie en bestuur de ontwikkelingen op school. De raad vergadert maximaal vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, dan kunt u zich melden bij een van de leden van de MR.

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding
:
Frans Bosboom
Xandra Thiele
Martin Zwinkels

Schoolteam:
Martine Brunt
Saskia Banens
Marion Elshof

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Oudergeleding
:
Esther Alblas (De Keerkring)
Christine Sijtsma (De Witte Vogel)
Xander Thiele (Maurice Maeterlinckschool)

Schoolteam:
Fleur Klaver (De Keerkring)
Tom Trommel (De Witte Vogel)
Marijn Lasthuizen (Maurice Maeterlinckschool, voorzitter)
Corrie Mechelse (Maurice maeterlinckschool, secretariaat GMR)

Agenda
Agenda MR 02-02-2017 

mmschool-2014-10.jpg

Zoeken