Wijzig tekstgrootte

Heeft u een klacht? We komen er samen uit

Ondanks het feit dat wij er alles aan doen om onze leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs te bieden en dit te laten gebeuren in een veilige omgeving kunt u hieromtrent  klachten hebben. Binnen de school gaan wij zorgvuldig om met klachten om. Vandaar dat ouders, maar ook leerlingen en medewerkers, op een aantal plekken terecht kunnen met klachten. Die klachten kunnen gaan over gedragingen of beslissingen van het bestuur of het personeel.

Contactpersonen
We waarderen het als u de klacht eerst met de betrokkene of met iemand van het managementteam bespreekt. Wanneer u op deze wijze geen bevredigende oplossing vindt, dan kunt u een van onze contactpersonen inlichten: 

Inekek Vreugdenhil (leerkracht M1/Mus), bereikbaar van maandag t/m woensdag op tel.nr.: (015) 278 02 00/201. 

Els Moerman (orthopedagoog)
, bereikbaar van maandag t/m donderdag op tel.nr.: (015) 278 02 00.


Externe vertrouwenspersoon van onze school
 is Renate Uddin. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 16624707.Externe vertrouwenspersoon
Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon van onze school.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 16624707.

Landelijke Klachtencommissie

Komt u er met de vertrouwenspersoon niet uit, dan kunt u zich wenden tot:

Landelijke Klachten Commissie
t.a.v. de heer A.H. Westendorp (ambtelijk secretaris)
Postbus 95571
2509 CN Den Haag

De ‘Klachtenregeling Maurice Maeterlinckschool’, waarin beschreven is hoe wij omgaan met klachten, kunt u opvragen via telefoonnummer (015) 278 02 00.mmschool-2014-05.jpg

Zoeken