mmschool-het-onderwijs.png

 
Wijzig tekstgrootte

De Maurice Maeterlinckschool staat voor passend speciaal onderwijs en is continu in beweging. We bieden speciaal onderwijs en ambulante begeleiding voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige beperkingen en langdurige zieke leerlingen. We bereiden de leerlingen met op maat gemaakte onderwijs-zorgarrangementen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving. Wij doen dit in een rijke, uitdagende en veilige leeromgeving, gericht op de ontwikkeling van de leerling op de levensgebieden werken, wonen en vrije tijd. Leerlingen en hun ouders komen in een schoolgemeenschap waar gedreven medewerkers voor kennis, beleving en beweging zorgen. Zij laten zich daarbij inspireren door de boodschap uit het verhaal van de blauwe vogel van Maurice Maeterlinck: ‘Geef het beste van jezelf, zodat het beste in een ander tot ontwikkeling komt’.

Compleet aanbod van zorg, onderwijs en revalidatie
De Maurice Maeterlinckschool maakt onderdeel uit van de Stichting RESPONZ, Regionaal Speciaal Onderwijs MET Zorg. Het is een stichting die zich richt op speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en behandeling met zorg. Binnen de stichting hoort ook De Witte Vogel in Den Haag en De Keerkring uit Zoetermeer. De  scholen werken samen met Sophia Revalidatie en de stichting ‘Steinmetz, zorg en onderwijs’. Dat maakt een compleet aanbod van zorg, onderwijs en revalidatie mogelijk, die aansluit bij de persoonlijke behoefte van de kinderen.Drie afdelingen: SO-LG/LZ, SO-MG en VSO-MG
De school is ingedeeld in drie afdelingen.

•   SO-LG/LZ (Mytylafdeling) - speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke handicap en langdurig zieke leerlingen (LG of LZK-beschikking); Leerlingen tot 12/13 jaar.


•    SO-MG (Tyltylafdeling) - speciaal onderwijs voor leerlingen met een (ernstige) meervoudige handicap (MG-beschikking); Leerlingen tot +/-/13 jaar.

•    VSO-MG (Tyltylafdeling) - voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een (ernstige) meervoudige handicap (MG-beschikking). Leerlingen tot 20 jaar.

Groepsindeling
We kennen binnen onze school geen indeling in schooljaren (gebaseerd op leerstof) die logisch op elkaar volgen. De ontwikkeling van de leerlingen is daarvoor te verschillend.
Bij de indeling van de kinderen in groepen hanteren we criteria, zoals het ontwikkelingsniveau van het kind, de leeftijd en belevingswereld en de speciale zorg die een kind eventueel nodig heeft. De groepsgrootte varieert van zes tot dertien leerlingen, afhankelijk van de beschikbare plaatsen en de zorg die zij nodig hebben.

Zoeken