Wijzig tekstgrootte

De afdeling VSO hanteert de kerndoelen Voortgezet Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerenden en meervoudig gehandicapten. Veel leerlingen van de afdeling SO-MG (Speciaal Onderwijs voor Meervoudig Gehandicapten) stromen rond hun dertiende jaar door naar het VSO-MG. Hier worden veelal dezelfde leerlijnen en profielen gehanteerd, met als uitbreiding de oriëntatie op arbeid.Kerndoelen

Leergebiedoverstijgende kerndoelen
•    Zintuiglijke en motorische ontwikkeling;
•    Sociale en emotionele ontwikkeling;
•    Leren leren;
•    Media;
•    Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit;
•    Praktische redzaamheid;
•    Spelontwikkeling;
•    Wonen en vrije tijd.

Leergebiedspecifieke kerndoelen
•    Taal;
•    Rekenen;
•    Oriëntatie op mens en wereld;
•    Bewegingsonderwijs;
•    Kunstzinnige oriëntatie (muziek, drama, bewegen).Uitroommogelijkheden
Het onderwijs op de afdeling VSO leidt naar een passende nieuwe omgeving, waar de leerling als volwassene zijn weg in de samenleving vervolgt. Om hierop goed voorbereid te zijn, kunnen de leerlingen tijdens de schoolperiode ervaring opdoen via een interne en externe stage. Over de mogelijkheden na school, stellen de leden van de Commissie van Begeleiding een advies op. We noemen dat ook wel de uitstroommogelijkheden. Om tot een afgewogen keuze te komen, informeert de manager leerlingenzorg de leerling en zijn ouders/verzorgers uitvoerig over deze uitstroommogelijkheden.

mmschool-2014-18.jpg

Zoeken