Wijzig tekstgrootte

Op de Maurice Maeterlinckschool geven we onderwijs aan lichamelijk en/of meervoudig gehandicapte en langdurig zieke kinderen. Om de verschillende doelgroepen zo optimaal mogelijk te laten profiteren van het onderwijs, kent de school verschillende afdelingen, met daarbinnen verschillende niveaus. De SO-afdelingen hebben groepen in de leeftijd van 4/5 tot 12/13 jaar. Afhankelijk van de leeftijd, de belevingswereld, het ontwikkelingsniveau en de zorg die een kind nodig heeft, delen we het bij een van de groepen in.

Bron onderwijsaanbod
De kerndoelen voor speciaal onderwijs en voor zeer moeilijk lerenden (ZML) en meervoudig gehandicapten (MG) geven aan wat gehandicapte leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Deze doelen gebruiken we als bron voor ons onderwijsaanbod, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van functionele kennis en vaardigheden.Kerndoelen speciaal onderwijs
De kerndoelen speciaal onderwijs (SO) zijn voor leerlingen met een indicatie LG (lichamelijk gehandicapt) of LZK (langdurig ziek). Zij volgen onderwijs op de M-afdeling.

Leergebiedoverstijgende kerndoelen
•    Zintuiglijke en motorische ontwikkeling;
•    Sociaal-emotionele ontwikkeling;
•    Leren leren;
•    Media;
•    Mobiliteit;
•    Praktische redzaamheid;
•    Spelontwikkeling

Leergebiedspecifieke doelen
•    Taal
•    Rekenen en Wiskunde;
•    Oriëntatie op mens en wereld:
•    Bewegingsonderwijs;
•    Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, muziek, handvaardigheid).Kerndoelen T-afdeling: SO-ZML en MG (Tyltyl)
Deze afdeling hanteert de kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden (ZML) en meervoudig gehandicapten (MG). Deze afdeling is voor meervoudig gehandicapte (MG) en ernstig meervoudig gehandicapte (EMG) leerlingen van vier tot dertien jaar.

Leergebiedoverstijgende kerndoelen

•    Zintuiglijke en motorische ontwikkeling;
•    Sociale en emotionele ontwikkeling;
•    Leren leren;
•    Media;
•    Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit;
•    Praktische redzaamheid;
•    Spelontwikkeling;
•    Wonen en vrije tijd.

Leergebiedspecifieke kerndoelen
•    Taal:
•    Rekenen;
•    Oriëntatie op mens en wereld:
•    Bewegingsonderwijs;
•    Kunstzinnige oriëntatie (muziek, drama,bewegen).Vervolgonderwijs
Naar gelang hun mentale en fysieke mogelijkheden kunnen leerlingen van de M-afdeling vervolgonderwijs krijgen bij het voortgezet speciaal onderwijs voor lichamelijk gehandicapten (LG)/langdurig zieken (LZK), regulier voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs.

mmschool-2014-22.jpg

Zoeken